czwartek, 28 lutego 2013

Sprawdziany 2012/13 I Liceum / Technikum, Zgodne z nową podstawą NPP

Witaj!
Witam Cię bardzo serdecznie na moim blogu. Znajdziesz na nim różnego rodzaje sprawdziany do szkoły ponadgimnazjalnej. Wszystkie arkusze i odp w pliku PDF i DOC oraz zgodne z nową podstawą programową !
Wkrótce coraz więcej arkuszów ze sprawdzianami .
Zapraszam do pobierania!

Bardzo dobrym wyjściem jest również pobranie programu Baza Sprawdzianów dzięki któremu poprzez kilka kliknięć myszką możemy pobrać dowolny sprawdzian.

POBIERZ


I Liceum/ Technikum
Lista Sprawdzianów:
Biologia:
-I. Od genu do cechy
-II. Biotechnologia i inżynieria genetyczna.
-III. Ochrona przyrody.

Chemia:
-1. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego.
-2. Źródła energii.
-3. Środki czystości i kosmetyki.
-4. Żywność.
-5. Leki.
-6. Odzież i opakowania.

Fizyka:
-1. Grawitacja.
-2. Astronomia.
-3. Fizyka atomowa.
-4. Fizyka jądrowa.

Geografia:
- Część I. Demografia i osadnictwo.
- Część II. Przemiany polityczne współczesnego świata.
- Część III. Zróżnicowanie gospodarcze świata.
- Część IV. Relacja człowiek- środowisko przyrodnicze.


Historia:
-ROZDZIAŁ I- Świat po I Wojnie Światowej.
-ROZDZIAŁ II- II Rzeczpospolita.
-ROZDZIAŁ III- II Wojna Światowa.
-ROZDZIAŁ IV- Polacy podczas II Wojny Światowej.
-ROZDZIAŁ V- Polska i świat po II Wojnie Światowej.
-ROZDZIAŁ VI- Polska i Świat w II połowie XX wieku.
-ROZDZIAŁ VII- Upadek komunizmu- świat w nowej epoce.

Język Polski:
-1. Starożytność. Grecja i Rzym.
-2. Starożytność. Świat Biblii.
-3. Średniowiecze.
-4. Renesans.
-5. Barok.
-6. Oświecenie.

Matematyka:
-1. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory.
-2. Funkcje i jej własność.
-3. Funkcja liniowa.
-4. Wektory.
-5. Przekształcanie wykresów funkcji.
-6. Funkcja kwadratowa.
-7. Trygonometria.

Podstawy przedsiębiorczości:
-I. Komunikacja interpersonalna.
-II. Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej.
-III. Pieniądz i bankowość.
-IV. Podatki i ubezpieczenia.
-V. Przedsiębiorstwo.
-VI. Praca.
-VII. Współpraca między narodowa.

Wiedza o społeczeństwie:
1. Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne.
2. Młody obywatel w urzędzie.
3. Prawo i sądy.
4. Bezpieczeństwo.
5. Edukacja i praca w Polsce i w Unii Europejskiej.
6. Prawa człowieka.
7. Ochrona praw i wolności.

W centrum uwagi [NOWA ERA] - Sprawdziany

W centrum uwagi [NOWA ERA] - Sprawdziany


http://hostujmy.pl/download/22070/GQ1MjI

W centrum uwagi 


Sprawdziany: Obywatel,prawo,Prawa człowieka,Edukacja I praca + klucz odpowiedzi.

Spotkanie z kulturą [NOWA ERA] - Sprawdziany

Spotkanie z kulturą [NOWA ERA] - Sprawdziany
DOWNLOAD


Spotkanie z kulturą 


Sprawdziany + klucz odpowiedzi.


Krok w przedsiębiorczość [NOWA ERA] - Sprawdziany

Krok w przedsiębiorczość [NOWA ERA] - Sprawdziany


DOWNLOAD


Krok w przedsiębiorczość 


Sprawdziany: Komunikacja interpersonalna, Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej, Pieniądz i bankowość, Podatki i ubezpieczenia, Przedsiębiorstwo, Praca, Współpraca międzynarodowa + klucz odpowiedzi.

MATeMATyka [NOWA ERA] - Sprawdziany

MATeMATyka [NOWA ERA] - Sprawdziany


DOWNLOAD

MATeMATyka 


Generator testów z odpowiedziami.
Ponad słowami 1.1 i 1.2 [NOWA ERA] - sprawdziany

Ponad słowami 1.1 i 1.2 [NOWA ERA] - sprawdzian


DOWNLOAD


Ponad słowami 


Sprawdziany: Antyku,Biblii,Średniowiecza + klucz odpowiedzi.
Ponad słowami 


Sprawdziany: renesans, barok, oświecenia + klucz odpowiedzi.